Inlacosaigon.com
 
Tin tức
Công ty Inlaco Saigon thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014

Hội đng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

§         Thời gian: 08H00, thứ sáu ngày 25 tháng 4 năm 2014

§         Địa điểm:  Hội trường Công ty

Số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh