Inlacosaigon.com
 
Tin tức
Ngày thuyền viên quốc tế 25/6

Nhân ngày thuyền viên quốc tế - 25/6, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Inlaco Saigon xin viết tiếp Slogan 2014 của IMO "Seafarers Brought Us ... " bằng những lời tri ân đến anh em Sỹ quan - Thuyền viên công ty : "Seafarers Brought Inlaco Saigon Prestige, Stability and Development", "Seafarers Brought Inlaco Saigon Safety", "Seafarers Brought Inlaco Saigon Share", "Seafarers Brought Inlaco Saigon Care", "Seafarers Brought Inlaco Saigon Success"