INLACOSAIGON

Công ty Cổ phần Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00
Tổng quan về công ty INLACOSAIGON

Đôi nét về

Tổng quan về công ty INLACOSAIGON

Công ty INLACO SAIGON được thành lập theo quyết định số 633/QĐ-TCCB-LĐ ngày 27/2/1995 của Bộ Giao thông Vận tải. Ngày 12/3/2007, theo quyết định số 532/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, Công ty INLACO SAIGON chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và được đổi tên thành Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) và chính thức bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/7/2007.

 

Dịch vụ của chúng tôi

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA MỌI KHÁCH HÀNG

Tin nổi bật

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA MỌI KHÁCH HÀNG

07/03/2023 11:08 AM

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Về Việc Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Kính Gửi Đại Hội Đồng Cổ Đông, Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Và Lao Động Quốc Tế Trình Hội Đồng Cổ Đông Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Về Việc Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Về Việc Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Hình ảnh hoạt động

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA MỌI KHÁCH HÀNG

Zalo
Hotline