Tin tức & Sự kiện
 
Tin tức & Sự kiện

Công ty Inlaco Saigon Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018   19/01/2018

Hội đng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Quyết định Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017  06/06/2017

- Căn cứ Quyết định số: 523/QĐ-BGTVT ngày 12/03/2007 của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải về việc chuyển Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam thành Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

 

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Báo cáo tổng kết hoạt động 2012-2017  22/05/2017

Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế - Inlaco Saigon xin được Thông báo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại đây.

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017  19/05/2017

Hội đng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  08/05/2017

Vui lòng xem Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động (Inlaco Saigon) tại đây.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  27/04/2017

Kính gửi:    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế

Tên giao dịch: Công ty Inlaco Saigon

Trụ sở chính: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08-39433770-76               Fax: 08-39433778-80


Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: 

Bài cùng chủ đề